برگزاری دوره مربیگری درجه ۳ پیلاتس به مدرسی خانم دکتر دلشاد – مشهد اسفند ۹۷

دوره مربیگری درجه ۳ پیلاتس به مدرسی حانم دکتر دلشاد در آکادمی هیات ورزشهای همگانی از ۱۲تا  ۱۷ اسفند ماه ۹۷ برگزار شد . مشاهده عکسها در...

ادامه مطلب